Medlemsförmåner


Under några år har Riksbyggens två kontor tillsammans med de två intresseföreningarna i Skåne arbetat med att ta fram formerna för en ”medlemsklubb”, där medlemskapet innebär att den bostadsrättsförening
man bor i förvaltas av Riksbyggen. 

Nedan presenteras de olika medlemsförmånerna.


Upplevelser

Transport
Mäklartjänster


Renovera hemma
Brandsäkerhet


Försäkring